Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Former för dialog

Beroende av vilket syfte och målgrupp kommunen har så är valet av form för dialogen avgörande för vilken typ av resultat som går att förvänta.

Många kommuner har ett funktionshindersråd, ett tillgänglighetsråd eller liknande. Dessa består oftast av representanter från lokala funktionshindersorganisationer. Ett sådant råd är ofta bra för att fånga upp organisationernas övergripande synpunkter. För att få kunskap kring mer specifika frågor kan kommunen behöva komplettera rådet på olika sätt.

En dialog kan också behöva omfatta andra eller mer specifika kompetenser. Det kan till exempel handla om organisationer med specifik kompetens kring en viss funktionsnedsättning, kring jämställdhet, barn och unga eller idrottsfrågor.

Dialogen kan också syfta till att få in kunskap från personer med en viss erfarenhet, till exempel elever med särskilt stöd, personer som arbetar i daglig verksamhet eller barn och unga i kulturskolan.

Det är syfte och målgrupp som är avgörande för valet av form för dialog.