Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Dialog med alla invånare

För frågor som påverkar många invånare i kommunen kan en dialog riktad till alla vara en bra form. I en dialog kan man fånga upp frågor som är av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning, till exempel frågor om tillgänglighet.

En dialog som rikta sig till alla medborgare i en kommun kan också vara en form för att få in röster från personer med funktionsnedsättning. Det ger en bredare dialog än vad som kan uppnås med ett samråd.

Samråd

Formen kan exempelvis användas för frågor som påverkar många av kommunens invånare i vardagen. Att inkludera frågor om tillgänglighet och upplevda hinder i dialogerna är ett sätt att fånga upp frågor som kan vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning.

Identifiera ditt behov

Exempel på frågeställningar för att identifiera behoven kring dialoger med invånarna:

  • Vilka typer av dialoger med invånarna genomför kommunen redan i dag?
  • Inkluderar dialogerna frågor som kan påverka personer med funktionsnedsättning?
  • Vilka dialoger skulle kommunen behöva komplettera med frågor om tillgänglighet eller funktionshindersperspektiv?
  • Genomförs de befintliga dialogerna på ett tillgängligt sätt som möjliggör för alla medborgare att delta?
  • Vilka medborgare kommer till tals i kommunens dialoger?

Nå fler medborgare 

För att få en så bred medborgardialog som möjligt kan en kommun ibland behöva rikta sig speciellt till vissa grupper. Det kan handla om personer i särskilt boende, eller till dem som inte har tillgång till digitala verktyg. En utmaning är att nå dessa. En kommuns olika verksamheter kan vara en väg att gå, en annan är att använda det civila samhället.

Medborgarförslag

Många kommuner ger invånarna möjligheten att lämna medborgarförslag. Det är viktigt att information om hur detta går till är tillgänglig också för den som har en funktionsnedsättning.

För att säkerställa tillgänglighet för alla kan det vara relevant att göra riktade insatser mot vissa grupper, som av olika anledningar kan ha svårare att nås av information.

Kompletterande sätt att lämna medborgarförslag kan till exempel vara muntligt via telefon, genom kommunhusets reception eller på det kommunala biblioteket.