Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

1. Utgångspunkter för arbetet

I denna del finns korta introduktioner till mål, dokument och begrepp som kan utgöra utgångspunkter för funktionshinderspolitiska strategier.

Funktionshinderspolitiken syftar till att hela samhället ska utformas på ett sätt som gör att alla människor kan delta på jämlika villkor.

Riksdag och regering beslutar om funktionshinderspolitiken på nationell nivå och styr arbetet mot ett mer inkluderande samhälle. Genomförandet av politiken sker i hela samhället och av många olika aktörer.

Kommuner och regioner ansvarar för stora delar av välfärden och samhället. Det innebär att om funktionshinderspolitikens syfte ska nås är kommuner och regioner helt avgörande aktörer. Det funktionshinderspolitiska arbetet måste genomsyra kommunens roll som samhälls-, demokrati- och välfärdsaktör.

Kommuner och regioner är också en av Sveriges största arbetsgivare. I arbetet med att ta fram en strategi kan det vara bra att ha båda dessa roller i åtanke.