Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Politikens fyra arbetssätt

Alla människor har rätt att vara en del av och kunna använda samhället. För att uppnå detta har fyra arbetssätt pekats ut och som alla inom det offentliga ska arbeta utifrån.

De fyra arbetssätten är beroende av varandra.

Genom att arbeta med universell utformning minskar riskerna att skapa nya brister i tillgängligheten. I takt med att vi identifierar och tar bort brister i samhället, kommer behovet av individuella stöd delvis att minska. För vissa personer kommer individuella stöd och lösningar däremot alltid att vara nödvändigt.

Men det spelar ingen roll hur tillgängligt samhället är eller hur mycket individuella stöd som finns om en person utsätts för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Därför behöver icke-diskriminering genomsyra allt arbete.

För att nå det funktionshinderspolitiska målet är det viktigt att arbeta med alla fyra arbetssätt samtidigt.

 

Upplägg Politikens fyra arbetssätt

Denna del är uppdelad i fyra kapitel efter funktionshinderspolitikens fyra arbetssätt. Varje kapitel tar 45–60 minuter att genomföra.

Varje kapitel består av en faktatext, olika exempel och en övning. Genom exemplen tydliggörs vad arbetssätten kan innebära i praktiken. Övningarna syftar till reflektion och diskussion kring respektive arbetssätt och hur dessa berör den egna verksamheten.