Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

MFD:s uppföljning av myndigheter, regioner och kommuner

Varje år följer Myndigheten för delaktighet upp offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med enkäten är att bidra till ett mer tillgängligt samhälle som är användbart för alla, oavsett förutsättningar och behov. Uppföljningen ska också kunna ge stöd till utvecklings- och förbättringsarbete för de myndigheter som deltar.

Hur fungerar uppföljningen?

Uppföljningen görs genom enkäter som skickas ut till samtliga myndigheter, kommuner och regioner. Frågorna rör det strategiska och övergripande arbetet med funktionshindersfrågor. Det handlar om tillgänglighet inom områdena verksamhet, lokaler samt information och kommunikation. 2022 innehöll enkäten även ett antal tematiska frågor som bland annat handlar om hur myndigheterna arbetar med uppföljning inom funktionshinderområdet.