Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av funktionshinderpolitiken

MFD följer årligen upp hur levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning utvecklas i Sverige.

Utvecklingen av funktionshinderpolitiken presenteras årligen i MFD:s årsrapport. Rapporten bygger på iakttagelser och erfarenheter från personer som själva lever med funktionsnedsättning, nationell statistik och data från nationella undersökningar av levnadsförhållanden. MFD använder också olika kvalitativa analyser och underlag som stöd i sina bedömningar.

En viktig del i årsrapporten är tre enkäter riktade till kommuner, regioner och statliga myndigheter. Dessa syftar till att synliggöra arbetssätt inom olika områden och hur det påverkar levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Innehåll under uppföljning av funktionshinderspolitiken

I det här avsnittet samlar MFD resultaten från uppföljningen av funktionshinderpolitiken. Du kan också ta del av årsrapporter.