Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Möjligheten att transportera sig

Transport till och från arbete, utbildning och fritidsaktiviteter är en förutsättning för att kunna delta i samhället. Det finns hinder i kollektivtrafiken som leder till att personer med funktionsnedsättning reser mer sällan.

Två kvinnor i förgrunden och i bakgrunden skyltar i kollektivtrafiken

Möjligheten att kunna transportera sig är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på jämlika villkor. Transporter till exempelvis arbete, skola och fritidsaktiviteter kan ske med olika färdmedel, kollektivtrafik eller färdtjänst.

Kollektiv­trafik och färdtjänst brister i tillgänglighet

Det finns brister i kollektivtrafiken och färdtjänsten som innebär att den inte är användbar för alla resenärer med funktionsnedsättning. Personer i vår undersökningspanel upplever att kollektivtrafikens fordon inte är tillgängliga vid på- och avstigning och att de har svårt att få den information de behöver.

MFD:s undersökningspanel: Tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst

Färd­tjänsten fungerar oftast men det är stor variation

De flesta deltagare i vår undersökningspanel anser att färdtjänsten oftast fungerar bra, men att det också finns brister. De personer som inte upplever att resandet fungerar bra menar att färdtjänsten inte kommer i tid och att det leder till förseningar som påverkar deras vardag negativt.

MFD:s undersökningspanel: Paneldeltagarna beskriver sin färdtjänst

Stora konse­kvenser när färd­tjänsten inte fungerar

Kartläggningen Kvalitet i färdtjänsten (2018) visar att kvaliteten och reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. Många resenärer är överlag nöjda, men när färdtjänsten inte fungerar får det stora konsekvenser för den enskilde.

Kvalitet i färdtjänsten

Andra myndigheters rapporter och kunskaps­underlag

Myndigheten Trafikanalys har ytterligare kunskapsunderlag om funktionshinder i kollektivtrafiken.

Reser mindre än övriga befolkningen

Personer med funktionsnedsättning reser mindre än den genomsnittliga personen i befolkningen. En person med nedsatt rörelseförmåga gör i genomsnitt 0,9 resor per dag, i jämförelse med 1,6 för dem som inte har en funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning nyttjar inte heller kollektivtrafik i lika hög grad som övriga i befolkningen. Miljön i kollektivtrafiken rymmer hinder som exempelvis höjdskillnader, bristande utrop, oklar trafikinformation, kartor, biljettsystem, högt tempo och trängsel.

Kartläggning av funktionshinder i kollektivtrafiken på TrafikAnalys webbplats