Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Rivkraft 19 - Tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst

Transport

Sammanställning av svaren från Rivkrafts enkät nummer 19 om tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst.

Rivkraft är Myndigheten för delaktighets undersökningspanel som regelbundet svarar på frågor inom olika samhällsområden. Det ger oss en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av Rivkraft kan vi också identifiera hinder för delaktighet inom olika samhällsområden.

Undersökningspanelen Rivkraft svarade i juni 2017 på en enkätundersökning om kollektivtrafik och färdtjänst. Resultatet visar på att det finns brister inom kollektivtrafiken som innebär att den inte är tillgänglig och användbar för alla resenärer med funktionsnedsättning.

Av de 2048 personer som besvarade enkäten upplever nästan två tredjedelar hinder när de vill resa med kollektivtrafik i sin närmiljö. Nästan lika många upplever hinder vid längre resor med buss och tåg. Kvinnor upplever hinder i större utsträckning än män.

De vanligaste hindren vid resor med kollektivtrafik:

  • fordonen är inte tillgängliga för på- och avstigning
  • hållplatserna är inte anpassade till fordonen
  • hållplatsutrop fungerar inte eller saknas
  • högtalarutrop, vid bland annat trafikstörningar, är svåra att uppfatta och det saknas skriftlig information i samband med trafikstörningar
  • det är svårt att hitta och orientera sig på stationer
  • tidtabeller, betaltjänster och reseinformation är inte tillgängliga eller svåra att förstå.

Undersökningen visar också att det finns brister inom färdtjänsten. 43 procent av de personer i panelen som har färdtjänst skulle vilja resa oftare än vad de gör idag. En av tio som har färdtjänst avstår att resa på grund av att den inte fungerar. Det finns också personer som inte ansöker om färdtjänst i tron att den inte ska fungera.

Vanliga orsaker till att inte resa med färdtjänst:

  • det finns svårigheter med att planera och boka resor
  • det är långa väntetider, förseningar och tar lång tid att komma fram till resmålet
  • antal beviljade resor är begränsade.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
12

Artikelnummer
2018:11