Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Transport

Att kunna resa och röra sig i samhället är en förutsättning för delaktighet. Transportsystemet behöver vara användbart och tryggt även för personer med funktionsnedsättning.

Ett tillgängligt transportsystem handlar inte bara om de fordon som används. Det är också viktigt att alla människor tryggt kan röra sig i trafikmiljön som fotgängare eller rullstolsförare. Mångfalden av behov och förutsättning behöver alltid vara en tydlig utgångspunkt i planering och utformning av den samlade trafik- och transportmiljön.

Särskilda transporter

Särskilda transporter som exempelvis färdtjänst är nödvändiga komplement för att kunna säkerställa jämlika förutsättningar att tryggt transportera sig dit man ska.

När transporter och stöd i anslutning till dessa inte fungerar, eller när regler för särskilda transporttjänster utformas så att de begränsar människors liv och aktiviteter, får det ekonomiska konsekvenser.

För alla människor är möjligheten att kunna transportera sig till sitt arbete eller utbildning, lämna barn på förskolan, handla varor eller delta på olika fritidsaktiviteter en förutsättning för att kunna vara delaktig, aktiv och självständig.

Innehåll för transport

I det här avsnittet samlar MFD kunskap och stöd för arbetet med att göra transporter tillgängliga och uppföljningar av transportsystemets funktionalitet för personer med funktionsnedsättning.