Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fokus på krisberedskap på FN-möte

Krisberedskap och kriskommunikation behöver vara tillgänglig och omfatta alla i samhället. I ett statspartsmöte i New York var detta fokus i ett sidoevent som de nordiska länderna höll i och där MFD medverkade.

Empire State Building och Manhattan i New York.

Statspartsmötena för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samlar de länder som har skrivit under konventionen. Länderna diskuterar och utbyter erfarenheter om hur de genomför och främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. 

Särskilt drabbade vid kriser

Ett nordiskt sidoevent 11 juni handlade om krisberedskap och kriskommunikation och samlade internationella experter, statliga representanter och funktionshindersorganisationer. De nordiska länderna, EU och FN kommer presenterad olika synsätt och erfarenheter. En som var på plats och talade var Pernilla Börjesson, avdelningschef på MFD, som sa så här inför eventet:

– Vi vet att personer med funktionsnedsättning drabbas särskilt allvarligt i kriser och situationer när samhällets skyddsnät utmanas. De känner oro och osäkerhet inför eventuella framtida kriser och efterfrågar bland annat tillgängliga skyddsrum, tillgänglig information och målgruppsanpassad kommunikation. 

Kartläggning av kommuner

Under hösten kommer MFD att presentera en kartläggning av kommunernas kunskap och erfarenheter av att ta hänsyn till alla människors behov och förutsättningar i krisberedskapsarbetet. Den kommer att visa att många kommuner behöver ha ett mer inkluderande och bredare perspektiv på funktionshinder.

– Personer med funktionsnedsättning är en av de mest marginaliserade grupperna i risk- och nödsituationer världen över. Länder måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet och säkerheten för personer med funktionshinder som befinner sig i risksituationer. Då behöver man också aktivt involvera de som berörs för att ta in deras synpunkter och perspektiv, säger Pernilla Börjesson.

Mer om eventet på Nordens välfärdscenters webbplats

 Här kan du se eventet i efterhand på FN:s webbplats