Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag och verksamhet

Myndigheten för delaktighet är en liten myndighet med ett stort uppdrag. Vårt uppdrag är att guida samhällets aktörer och främja deras arbete så att fler människor självständigt ska kunna använda de miljöer, produkter och tjänster som erbjuds.

Vi följer utvecklingen inom olika samhällsområden och erbjuder stöd som aktörerna kan använda sig av för att utveckla sina verksamheter.

Vår verksamhet

Arbetet sker i nära samverkan med aktörerna och utifrån kunskap hos personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Målet är ett hållbart samhälle som är utformat utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.

I vårt arbete riktar vi oss främst till de aktörer som har möjlighet att påverka och driva förändring på samhällsnivå som statliga myndigheter, kommuner och regioner.

I vissa fall riktar vi oss även till privata aktörer i deras egenskap av arbetsgivare eller som producent av produkter och tjänster.

Läs mer om MFD:s uppdrag och verksamhet

Det går att läsa mer om myndighetens uppgifter och ansvar i MFD:s instruktion och årliga regleringsbrev. I årsredovisningen summerar vi vår verksamhet. Den lämnas in till regeringen i februari varje år.

Förordning (2024:78) med instruktion för Myndigheten för delaktighet på Riksdagens webbplats

Regleringsbrev för budgetåret 2023 för Myndigheten för delaktighet hos Ekonomistyrningsverket

Årsredovisning 2022