Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
29
aug.

Kontinuitet och förändring - synen på funktionsnedsättning genom tiden

13:30 - 16:00, Östergötlands museum i Linköping

Starta hösten med ny kunskap och inspiration! Ta del av ett seminarium om hur synen på personer med funktionsnedsättning förändrats genom tiderna.

Myndigheten för delaktighet bjuder in till ett seminarium om dåtid, nutid och framtid ur ett funktionshinderperspektiv, om hur insatser i samhället har fungerat och vilken utveckling som skett. Under eftermiddagen reflekterar vi kring mänskliga friheter och rättigheter, möjligheten till egna val och vad det innebär att leva på lika villkor som andra. Dessutom bidrar tre forskare med kunskap.

Seminariet sker i anslutning till utställningen Inlåst och utanför. Synen på människor genom historien - om funktionsnedsättning och institutionsvård.  

Målgrupp

Seminariet passar dig som arbetar med att stödja personer med funktionsnedsättning i sin vardag. Du arbetar troligtvis inom personlig assistans, på grupp- eller servicebostad, daglig verksamhet eller på Socialförvaltningen inom LSS. Du kan till exempel vara stödassistent, boendestödjare, LSS-handläggare, arbetskonsulent, samordnare, stödpedagog, enhetschef eller verksamhetschef.  

Plats

 Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping.

Program

13.30: Introduktion, Brita Törnell, Myndigheten för delaktighet

13.40: ”… de icke böra hava några sexuella förbindelser”, Kristina Engwall, Uppsala universitet

Kristina tar upp de tre olika strategier: institutionalisering, sterilisering och äktenskapsförbud, som användes i början av 1900-talet för att kontrollera att så kallade sinnesslöa personer inte fick barn. Hur påverkar detta funktionshinderområdet idag?

14.10: ”De ville inte ha barn med rörelsenedsättning bland andra barn”, Matilda Svensson Chowdhury, Malmö universitet

Matilda pratar om vanföreanstalterna och skolhem under mitten av 1900-talet. Hur kunde livet för de barn och unga som inackorderades där vara? Och vad var det som gjorde att denna typ av institution upphörde existera?

14.40: Paus med fika

15.00: ”…det var en slags frigörelse”, Niklas Altermark, Lunds universitet

Niklas pratar om arvet efter institutionstiden i dagens stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Han fokuserar på hur människor i den här gruppen alltjämt kontrolleras. I vilken utsträckning har vi lämnat det förflutna bakom oss och vad kan vi lära oss av att känna till funktionshinderpolitikens historia?

15:30: Sammanfattning och avslut  

Anmäl dig här

Anmälan till Kontinuitet och förändring

Sista anmälningsdag är 22 augusti. Seminariet är kostnadsfritt.
Till anmälningsformuläret