Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ny utställning om institutionsvård under 1900-talet

Utställningen Inlåst och utanför är nu lanserad. Den visar hur personer med funktionsnedsättning låstes in på statliga institutioner under 1900-talet.

Silhuetter i plywood med skärmar på. Del av en utställning.

Utställningen visas på Östergötlands museum och har tagits fram i samarbete med Myndigheten för delaktighet.

Inlåst och utanför bjuder in till reflektion över hur samhällsstrukturer, ideologier och politiska beslut kan påverka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att leva ett liv som alla andra.

Genom att kombinera fakta med citat och personliga berättelser skapar utställningen en stark upplevelse. 

En utställningen som är tillgänglig för fler

Utställningen är utformad för att ta hänsyn till olika besökares behov och förutsättningar. Några exempel på tillgänglighet i utställningen är:

  • Texterna i utställningen använder klarspråk och har en tydlig kontrast mot bakgrunden.
  • Utställningen använder ett enkelt grafiskt uttryck med tydliga kontraster och läsbara typsnitt.
  • I lokalen finns bra belysning och god ljussättning som framhäver utställningens olika stationer.
  • Utställningens olika stationer är placerade på ett sätt som underlättar för rullstolar och barnvagnar att komma fram och vända runt.
  • Alla ljud- och videoklipp i utställningen använder textning och teckenspråkstolkning.
  • Det finns en digital guide med syntolkning av utställningen.
  • Markeringar på golvet underlättar navigering för personer med nedsatt syn.

Samråd med funktionshindersorganisationerna

För att säkerställa att utställningen lyfter relevanta frågor har MFD arbetat i nära samråd med flera funktionshindersorganisationer. Dessa har bidragit med kunskap och erfarenheter och har format vad som visas i utställningen och på vilket sätt.

Denna utställning är ett viktigt steg i att öka medvetenheten och driva förändring. Jag uppmanar er alla att ta del av den med öppna sinnen och hjärtan, och att tänka på hur vi kan bidra till att skapa ett samhälle där alla verkligen inkluderas. Vi har alla ett ansvar för att göra det.

— Åsa Strahlemo, förbundsordförande DHR

Besök utställningen

Inlåst och utanför går att besöka på Östergötlands museum i Linköping till och med den 30 augusti 2024. Under hösten kommer utställningen att resa runt till fler platser i landet.

För de som inte kan ta sig till Linköping finns en digital version av utställningen med fördjupad information om ämnet.

Besök utställningen digitalt

På utställningens webbsida kan du lära dig mer om ämnet.
Inlåst och utanför, digital utställning och fördjupning