Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiskt mål och inriktning

En förutsättning för att nå ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället är att känna till det funktionshinderspolitiska målet och dess inriktning.

Målet för funktionshinderspolitiken är jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället med samhällets mångfald som grund. Det utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.

För att nå målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra arbetssätt:

  • Principen om universell utformning
  • Identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • Förebygga och motverka diskriminering

Funktionshinderspolitiken

Målet och inriktningen ligger också i linje med målen och delmålen inom Agenda 2030

Agenda 2030

Bidra till ökad jämställdhet och beakta barn­perspektivet

Det funktionshinderspolitiska målet ska bidra till ökad jämställdhet. Arbetet med funktionshinderfrågor handlar om att uppmärksamma och jämna ut skillnader i levnadsvillkor mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Målet ska också bidra till att barnperspektivet beaktas. Det handlar om att uppmärksamma och förbättra situationen för barn med funktionsnedsättning.

Mångfalden inom gruppen personer med funktionsnedsättning kan ibland glömmas bort. Det finns exempelvis betydande skillnader mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning har ofta sämre levnadsvillkor i jämförelse med andra barn.

Barn och jämställdhet

Länsstyrelserna stödjer kommuner och regioner

Om ni vill ha stöd ert funktionshinderspolitiska arbete kan ni vända er till länsstyrelsen i ert län.

Fortsatt stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier