Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle innebär att alla samhällsaktörer säkerställer att grupper av invånare inte utestängs, exempelvis på grund av en funktionsnedsättning.

Bristande tillgänglighet uppstår till exempel vid brist på tillgång av resurser, när människor inte kan eller har jämlika förutsättningar att ta del av det utbud och den information som samhället erbjuder. Det handlar också om att inte kunna komma in i och använda de lokaler där service ges eller ta del information.

Säkerställa tillgänglighet

När en aktör inte säkerställer tillgänglighet i sin verksamhet, lokaler eller utbud av information så finns stor risk att grupper eller individer diskrimineras.

Därför är tillgänglighet något som kräver arbete på alla nivåer och i alla miljöer. I skolan, på en arbetsplats, i fritidsverksamhet, vid planering av parker och lekmiljöer eller när man bygger eller renoverar lokaler som ska tillhandahålla verksamhet för invånarna.

Lagar och regler om tillgänglighet

Det finns en hel del regler och lagar kring tillgänglighet. För att säkerställa att saker och ting fungerar i praktiken, behöver regelefterlevnad alltid kompletteras med involvering av aktörer med praktisk kunskap som kan testa användbarheten i det man skapat.

Det bästa sättet att säkerställa tillgänglighet är att tänka in så många olika behov som möjligt så att det rätt från början. På så sätt slipper man också göra anpassningar i efterhand.

Förutsägbarhet en trygghetsfaktor

För den som lever med en omfattande funktionsnedsättning är också förutsägbarhet, förutsättning att kunna planera och trygghet, avgörande för tillgänglighet och användbarhet. Detta behöver säkerställas i implementering och reglering av olika tjänster eller service.

Täta omotiverade omprövningar, snabba förändringar i beslutsförutsättningar eller stora geografiska variationer i bedömningar och beslut, är alla exempel på saker som skapar otillgänglighet och minskad användbarhet.

Innehåll för tillgänglighet

I det här avsnittet samlar MFD information och stöd för att arbeta med tillgänglighet och användbarhet, så att fler kan ta del av det samhället erbjuder.