Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fortsatt stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier

Uppdraget inkom: 2021 Uppdraget redovisades: 2024

Myndigheten för delaktighet har i samarbete med länsstyrelserna fortsatt gett stöd till regioner och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Under uppdraget har Myndigheten för delaktighet tagit in synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner.

Genomförande

Uppdraget har genomförts i enlighet med den inriktning som redovisas i proposition 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

Redovisning

Uppdraget delredovisades till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) den 14 december 2021 och 13 december 2022. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2024.

Delarapport 1: Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete. Delrapportering av ett regeringsuppdrag om fortsatt stöd till kommuner och regioner 2021

Slutrapport: Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete: Slutrapportering av ett regeringsuppdrag om stöd till kommuner och regioner 2024