Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utgå från universell utformning

Universell utformning är en viktig utgångspunkt för att skapa ett samhälle som så många som möjligt kan använda och som inte behöver anpassas i efterhand.

Hand håller i ett kort för att passera en spärr i kollektivtrafiken.

För att skapa ett samhälle som är tillgängligt och som bidrar till att personer med funktionsnedsättning blir delaktiga, är universell utformning en viktig utgångspunkt.

Universell utformning innebär att utforma nya produkter, miljöer, program och tjänster för att de ska kunna användas av så många som möjligt, utan behov av anpassning i efterhand. Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen. Det handlar om att göra rätt från början.

Genom att utgå från universell utformning minskar behovet av att göra anpassningar i efterhand. Det bidrar också till att minska onödiga kostnader för att göra om eller revidera framtagna produkter, miljöer, program och tjänster.

Universell utformning kan vara utgångspunkt inom många områden, exempelvis när man utformar en ny webbplats. Ett annat exempel utifrån universell utformning är att ställa tillgänglighetskrav i upphandling. Allt för att skapa hållbara miljöer som passar så många som möjligt.

Hållbara städer och samhällen är ett av målen i Agenda 2030 - 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 har antagits inom FN och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Universell utformning

Universell utformning handlar om att städer, samhällen, arbetsplatser och miljöer planeras utifrån människors olika behov, förutsättningar och önskemål. Detta är en del av Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 - Hållbara städer och samhällen

Information, verktyg och tips!

Universell utformning handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Principen om universell utformning

Upphandlingsmyndigheten om hållbar upphandling med länk till checklista för tillgänglighet.

Hållbar upphandling hos Upphandlingsmyndigheten

Boverket om att fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas utifrån olika samhällsintressen, samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas.

Samhällsplanering hos Boverket

Exempel på hur länsstyrelsen inkluderar funktionshindersperspektivet i översiktsplanen – delaktighet/funktionsnedsättning.

Social hållbarhet i översiktsplanen hos Länsstyrelsen Södermanlands län

FN:s utvecklingsprogram redovisar delmål och indikatorer till mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Om mål 11 Hållbara städer och samhällen hos FN:s utvecklingsprogram (UNDP)