Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utformning av fysisk miljö

Effektiv samhällsplanering kräver att den fysiska miljön fungerar för så många som möjligt och skapar utrymme för olika funktionalitet, men också för att behov förändras.

För att den fysiska miljön ska bli användbar, trygg och tillgänglig för så många som möjligt behöver den utgå från mångfald i användares behov och förutsättningar. I grunden finns också grundläggande och lagstadgade krav för utformning och funktionalitet.

Många aktörer är involverade i planering och utformning av samhället. Ett bra slutresultat kräver samsyn, samarbete och kunskap om olika slutanvändares behov och förutsättningar. 

Ett framgångsrikt sätt att åstadkomma detta är att använda slutanvändarnas egen kunskap och erfarenheter för att identifiera hinder, behov, möjligheter och lösningar.

Innehåll

I det här avsnittet samlar MFD kunskap och stöd kring åtgärder och insatser som ökar förutsättningarna för alla att tryggt och självständigt kunna leva och röra sig i och nyttja den fysiska miljön.