Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utgå ifrån allas behov

Att utgå från allas behov och principen om universell utformning tidigt i byggprocessen ökar sannolikheten att den färdiga skolan möter elevernas mångfald av behov.

Universell utformning innebär att skapa lösningar och utforma samhället så att det passar så många som möjligt. Risken minskar även att i efterhand behöva göra dyra anpassningar.

Det handlar alltså om att göra rätt från början och den möjligheten finns när kommunen bygger nya skolor.

Principen om universell utformning i MFD:s verktyg Lär om politikens mål och inriktning

Tips på åtgärder som ökar tryggheten i skolan:

  • Öka vuxennärvaron på otrygga platser.
  • Erbjud en stor variation av valbara miljöer som eleverna kan välja bland efter behov.
  • Förbättra ljudmiljön.
  • Förbättra framkomlighet genom att ta bort enkelt avhjälpta hinder.
  • Skapa miljöer med färre intryck.

Tips från arkitekten

Se filmen där Klara Frosterud ger några tips på vad som bidrar till trygga skolor.

Videoalternativ:

Individuella lösningar i skolan

Även om skolor är universellt utformade behöver ibland elever individuella lösningar eller hjälpmedel. Individuella lösningar kan exempelvis handla om ett eget studierum för elever som har svårt att koncentrera sig i klassrummet.

Här gäller det att utforma en trygg miljö i samråd med de elever som berörs. Ett studierums placering och användning av glaspartier kan påverka tryggheten. Om andra personer kan stå utanför och titta in i kan det skapa stress och otrygghet.

Det är även viktigt att ställa sig frågan varför en individuell lösning behövs. Är det på grund av att den generella lösningen inte är tillgänglig? Då behöver skolan i första hand åtgärda otillgängligheten i den generella miljön.

Riv hinder för tillgänglighet

Ett sätt att öka trygghet och minska stress i skolan är att förbättra den fysiska tillgängligheten i befintlig miljö, genom att till exempel ta bort höga trösklar och förbättra belysning, kontrastmarkering och skyltning i skolan.    

Ha med dig att bristande tillgänglighet kan vara en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen.  

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Att bygga om befintlig skola

Se filmen om vikten av att inkludera trygghetsaspekter vid ombyggnation av skolor.

Videoalternativ: