Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Arbete och sysselsättning

En mångfald av erfarenheter och kompetenser i en organisation möter människor på ett mer träffsäkert sätt.

Alla som kan ska kunna bidra till sin egen försörjning och till det gemensamma. Det är därför ett stort problem att sysselsättningsgraden oavsett konjunktur är lägre bland personer med funktionsnedsättning i jämförelse med den övriga befolkningen.

Fördomar på arbetsmarknaden

Personer med funktionsnedsättning möter generellt många fördomar och hinder i arbetet eller när de söker jobb oavsett kompetens och erfarenheter. Många unga får heller aldrig eller sällan chansen att komma ut på arbetsmarknaden, vilket gör att de halkar efter i erfarenhet med andra jämnåriga.

Den som är rekryterande chef har makten att avgöra hur stor mångfalden ska vara i en arbetsgrupp eller organisation. Med en modig och breddad syn på kompetens ökar en organisations möjlighet att tänka utanför det invanda, stärka innovationskraften och skapa en arbetsmiljö som passar fler.

Ett fungerande arbetsmiljöarbete behöver också utgå från den mångfald av förutsättningar medarbetarna representerar. Ju fler förutsättningar en organisation kan täcka in när tillexempel arbetssätt, rutiner, lokaler och internkommunikation utvecklas, desto fler medarbetare kommer att fungera och växa i sitt arbete.

Innehåll

I det här avsnittet samlar MFD kunskap och stöd som är framtagna av eller genom samarbete med andra aktörer. MFD följer också löpande upp utvecklingen på området för att bidra till att skapa mer jämlika förutsättningar för personer med funktionsnedsättning.