Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En arbetsplats för fler

Hur kan arbetsplatsen utformas så att fler kan arbeta där? Det finns enkla saker att tänka på för att inkludera fler och som gör arbetsplatsen bättre och verksamheten mer effektiv.

Hand håller i ett papper under ett möte.

Här får du som arbetsgivare argument för och tips på hur arbetsplatser kan bli tillgänglig och inkluderande för fler medarbetare. Tipsen bygger på erfarenheter från anställda med funktionsnedsättning och arbetsgivare som har anställda med funktionsnedsättning.

Mångfald lönar sig

Studier visar att inkluderande företag har större kreativitet och lönsamhet. Att arbeta med inkludering bidrar bland annat till att arbetsplatsen

 • får ökad tillgång till kompetens
 • blir mer medveten och öppen vilket lockar till sig fler duktiga medarbetare
 • får en ökad mångfald och därmed bättre förståelse för kunder och målgrupper.

Dialog och kunskap för en bättre arbetsmiljö

En tillgänglig och inkluderande arbetsmiljö är bra för alla på arbetsplatsen. Troligen finns redan medarbetare med behov av olika lösningar i organisationen.

 • Tänk på att funktionsnedsättningar är vanliga och ofta inte synliga.
 • Utgå från att alla medarbetare har olika behov och behöver olika förutsättningar för att kunna bidra på bästa sätt.
 • Ha kontinuerlig dialog och fråga vid exempelvis medarbetarsamtal om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.
 • Arbeta aktivt för att alla på arbetsplatsen får tillfälle att uttrycka sina åsikter och önskemål. Det främjar ett tillåtande och öppet arbetsklimat och ökar delaktigheten.
 • Det som behövs för några, blir bättre för fler och bekvämt för alla, säger en arbetsgivare.

Tydlighet och struktur förenklar för alla

Tydlighet och rutiner främjar en tillgänglig arbetsplats.

 • Tydlighet kring varför, när och hur är bra för alla medarbetare.
 • Att ansvarsfördelning, beslut och arbetsprocesser är lätt att uppfatta underlättar dessutom arbetet för många.
 • Ibland kan det finnas behov av att kommunicera extra tydligt genom att exempelvis komplettera muntlig kommunikation med skrift.
 • Ta fram rutiner som underlättar planering av arbetet.
 • Fundera på om det finns medarbetare som behöver arbetshjälpmedel för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan kan lämna bidrag för sådan utrusning.

Lokaler som fungerar för fler

Genom att se över tillgängligheten i lokalerna blir arbetsplatsen användbar för fler och trevligare för alla.

 • Det går ofta att göra enklare saker som förbättrar för alla. Det kan t.ex. vara att sätta upp skärmar som absorberar ljud eller tydliga skyltar.
 • Fråga vad medarbetarna behöver för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt.
 • Tysta rum, samtalsrum och hörlurar med brusreducering kan vara bra att erbjuda medarbetare som sitter i öppna landskap.

Den digitala tekniken – en möjlighet

Digital teknik kan vara en stor resurs när den är tillgänglig. Många tidsrapporteringssystem, porttelefon, kortläsare, lås och kaffeautomater är inte tillgängliga. Vid byte av system är det viktigt att tänka på tillgängligheten. Det finns också enkla saker att göra.

 • För dialog och låt medarbetare använda digital teknik på det sätt som de föredrar.
 • Underlätta internkommunikation med teknik till exempel chatt.
 • Möjliggör för olika sätt att utföra uppgifter, till exempel att boka resor både via webben och telefon.
 • Utse en person till ”digital coach” som kan stötta andra kollegor när det gäller användning av digitala teknik.
 • Erbjud instruktioner och information både digitalt och fysiskt.
 • Om länken från intranätet var mer beskrivande skulle jag lätt hitta tidrapporteringssystemet, säger en anställd med funktionsnedsättning.

Intervju med MFD:s gd: Mångfald är lönsamt för arbetsgivare på Företagsportalens webbplats