Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Arbetsmiljöregelverket

I regelverket om arbetsmiljö finns flera bestämmelser som handlar om tillgänglighet.

Arbetsmiljölagen anger att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Genom att anpassa arbetsförhållandena eller annan lämplig åtgärd ska arbetsgivaren ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.

Arbetsmiljölagen gäller även för utbildning, dvs. skola och högskola. Undantaget är vissa specifika regler för arbetstagare.

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 1 § 2 st och 3 kap. 3 § 2 st på riksdagens webbplats

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Föreskrifterna finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Revidering av föreskriften om arbetsplatsens utformning

Under 2019 har Arbetsmiljöverket arbetat med att utarbeta en ny föreskrift för arbetsplatsens utformning. Förslaget innebär vissa förtydliganden avseende tillgänglighet och har varit ute på remiss.