Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Arbetslivet

Möjligheterna till arbete och löneutveckling är sämre för personer med funktionsnedsättning och det påverkar andra delar av livet.

Man i arbetskläder vid maskin med bildäck.

Att ha sysselsättning och möjlighet att kunna försörja sig själv påverkar i hög grad andra delar av livet, som god hälsa, aktiv fritid och ekonomi. Arbete på lika villkor och tillgänglighet i arbetslivet är en mänsklig rättighet.

Många upplever hinder i arbetslivet

Många personer med funktionsnedsättning upplever hinder i arbetslivet eller när de söker arbete. I vår undersökningspanel vittnar många personer om upplevd diskriminering och en upplevelse av att inte kunna anpassa arbetstid, tempo och uppgifter efter sina behov.

MFD:s undersökningspanel: Arbete och sysselsättning

Sämre ekonomisk självständighet för kvinnor med funktions­nedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar än män med funktionsnedsättning till både delaktighet på arbetsmarknaden och arbetsvillkor. Därför har kvinnor ofta lägre inkomster och sämre möjligheter till ekonomisk självständighet. Det visar MFD:s och Jämställdhetsmyndighetens kartläggning av utmaningar för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet, när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning.

Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning

I vår undersökningspanel uppger kvinnor i högre grad än män att de har en låg inkomst. Fler kvinnor känner också oro för att få ekonomin inte ska räcka till och för den ekonomiska situationen i framtiden.

MFD:s undersökningspanel: Ekonomisk jämställdhet

Andra myndigheters rapporter och kunskapsunderlag

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ytterligare kunskapsunderlag om arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning.

Situationen på arbetsmarknaden

Personer med funktionsnedsättning står oftare utanför arbetsmarknaden jämfört övrig befolkning. Det är också vanligare att unga med funktionsnedsättning varken studerar eller har arbete. Många upplever diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet. Arbetsförmedlingen undersöker årligen situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Situationen på arbetsmarknaden (Statistiska centralbyråns webbplats)

Statistik om aktivitets- och sjukersättning samt bostadstillägg

Aktivitetsersättning, sjukersättning och bostadstillägg ger ekonomisk trygghet för personer som har stadigvarande eller långvarigt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Försäkringskassans statistik