Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd till kommuner och landsting att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier

Uppdraget inkom: 2018 Uppdraget redovisades: 2021

Myndigheten för delaktighet har redovisat uppdraget att i samarbete med länsstyrelserna ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Under uppdraget har Myndigheten för delaktighet tagit in synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting.

Genomförande

Uppdraget genomfördes i enlighet med den inriktning som redovisas i proposition 2016/17:188.

Redovisning

Uppdraget delredovisades till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet) 14 december 2018 och 13 december 2019. Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2021.

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete - slutrapport

Delrapport 2: Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete -  andra delrapporteringen av ett regeringsuppdrag om stöd till kommuner och regioner

Delrapport 1: Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete - Delrapportering av ett regeringsuppdrag om stöd till kommuner och landsting