Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete

Regeringsuppdrag

Myndigheten för delaktighet och länsstyrelserna har ett gemensamt uppdrag att stödja kommuner och landsting i att genomföra de funktionshinderspolitiska målen. Under 2018 har bland annat strukturer byggts upp för att samordna uppdraget och en kartläggning gjorts av kommuner och landstings behov av stöd.

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete - Delrapportering av ett regeringsuppdrag om stöd till kommuner och landsting är en delrapport av MFD:s och länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommuner och landsting i att genomföra de funktionshinderspolitiska målen. Under 2018 har MFD och länsstyrelserna byggt upp strukturer för att samordna uppdraget mellan sig. MFD har även gjort en kartläggning av kommuners och landstings behov av stöd.

Kartläggning av kommuners och landstings behov av stöd

Kartläggningarna visade att det finns mycket stora variationer i hur och i vilken omfattning kommuner och landsting arbetar med funktionshinderspolitiken. Variationerna finns mellan olika typer av kommuner, exempelvis i fråga om storlek och geografiska förutsättningar, men också mellan kommuner med liknande förutsättningar och mellan olika förvaltningar och verksamhetsområden inom kommuner.

Det varierar hur och i vilken omfattning funktionshindersperspektivet är en del i övergripande styrning och i vilken mån den får genomslag. Strategiskt arbete följs inte alltid av praktiska åtgärder samtidigt som praktiskt arbete i vissa fall bedrivs framgångsrikt utan grund i något strategiskt arbete. Behovet av stöd kommer att behöva anpassas utifrån dessa skilda förutsättningar.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
24

Artikelnummer
2018:21

ISBN (tryck)

ISBN (digital)