Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete - slutrapport

Regeringsuppdrag

Slutrapportering av ett regeringsuppdrag om stöd till kommuner och regioner

Myndigheten för delaktighet och länsstyrelserna har haft ett gemensamt uppdrag att stödja kommuner och landsting i att genomföra de funktionshinderspolitiska målen. Denna rapport är MFD:s avrapportering av verksamheten 2020, men också slutrapportering av uppdraget i sin helhet.

I rapporten presenteras inledningsvis några utgångspunkter för uppdragets genomförande i sin helhet. Därefter sammanfattas resultat och slutsatser från tre års arbete med uppdraget. 

Eftersom regeringen har beslutat att förlänga uppdraget med ytterligare tre år beskrivs också några slutsatser att bära med sig i det fortsatta arbetet. 

Avslutningsvis redovisas insatser inom uppdragets sista år, som på många sätt har präglats av pågående pandemi.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
20

Artikelnummer
2021:6

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-84-2 (pdf)