Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete

Regeringsuppdrag

Slutrapportering av ett regeringsuppdrag om stöd till kommuner och regioner.

Myndigheten för delaktighet har under flera år tillsammans med länsstyrelserna haft ett gemensamt regeringsuppdrag om att stödja kommuner och regioner i genomförandet av sina funktionshinderspolitiska planer och strategier. 

MFD fick ursprungligen uppdraget i regleringsbrevet för budgetåret 20181, samtidigt som länsstyrelserna fick likalydande uppdrag i sina regleringsbrev samma år. Ursprungsuppdraget pågick under åren 2018–2020 och MFD slutredovisade i mars 2021.

I regleringsbrevet för budgetåret 2021 fick MFD ett fortsatt uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna ge stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och strategier. Länsstyrelserna fick samma år likalydande uppdrag i sina regleringsbrev. Uppdraget har fortlöpt till 2023 och detta är MFD:s slutrapportering.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2024

Antal sidor
22

Artikelnummer
2024:11

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-988780-1-1 (pdf)