Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshindersperspektivet i Agenda 2030

Mänskliga rättigheter Regeringsuppdrag

Delrapportering av ett regeringsuppdrag

Myndigheten för delaktighet har ett regeringsuppdrag om att bidra till att funktionshindersperspektivet får ett större utrymme hos offentliga aktörer i deras arbete med Agenda 2030.

Detta är en delrapport som avhandlar uppdragets första år.

Uppdraget Agenda 2030

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
18

Artikelnummer
2020:20

ISBN (tryck)
978-91-87883-75-0 (pdf)

ISBN (digital)