Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Delaktighet och hållbar utveckling

Regeringsuppdrag

Slutrapportering av ett regeringsuppdrag om att öka genomslaget för funktionshindersperspektivet i offentliga aktörers arbete med Agenda 2030.

I rapporten redogör MFD kortfattat för hur arbetet med Agenda 2030 bedrivs, vad funktionshindersperspektiv är och hur det kan bidra i arbetet med Agenda 2030.

Vidare presenterar MFD hur myndigheten har genomfört uppdraget och vilka effekter och lärdomar som finns. 

Slutligen gör MFD en analys av rollen och betydelsen för universell utformning inom Agenda 2030.

Agenda 2030

Regeringsuppdraget Agenda 2030

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2022

Antal sidor
22

Artikelnummer
2022:2

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-94-1 (pdf)