Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Internationella kvinnodagen

I det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är det tydligt att kvinnor ska ha samma makt som män att forma samhället och sina egna liv.

En del av jämställdhetsarbetet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Kvinnor har rätt till fullt och faktiskt deltagande inom det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Men för att alla ska gynnas av arbetet med ökad jämställdhet finns det fler aspekter att ta hänsyn till än kön. Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att bli diskriminerade både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning. Dessutom behöver kvinnor med funktionsnedsättning få möjlighet att bidra till jämställdhetsarbetet med sina perspektiv och erfarenheter.

Kartläggning av jämställdhet

MFD har gjort en kartläggning om jämställdhet bland kvinnor med funktionsnedsättning. Den visar att jämfört med män med funktionsnedsättning och övriga befolkningen, har kvinnor med funktionsnedsättning lägre lön och sämre förutsättningar på arbetsmarknaden.

Kartläggningen visar att kvinnor med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten, vilket är den relativa fattigdomsgränsen.

Ökad risk för våld

MFD:s rapport om våldsutsatthet för personer med funktionsnedsättning visar att det finns en ökad risk för kvinnor med funktionsnedsättning att utsättas för våld och hot. Kvinnor med funktionsnedsättning uppgav i högre utsträckning att de varit utsatta för fysiskt våld i både ung och vuxen ålder, jämfört med kvinnor utan funktionsnedsättning.

Mer om jämställdhet

MFD:s och Jämställdhetsmyndighetens rapport med fokus på möjligheterna till ekonomisk självständighet i gruppen kvinnor med funktionsnedsättning.

Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning

Resultat från undersökningspanelen Rivkraft om ekonomisk jämställdhet.

Ekonomisk jämställdhet - Rivkraft

MFD:s kartläggning om hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning en risk för våldsutsatthet

MFD:s jämställdhetsanalys gällande levnadsvillkor och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter

Mål 5 i Agenda 2030 som handlar om att uppnå jämställdhet och om alla kvinnors och flickors egenmakt.

Agenda 2030, mål 5 - Jämställdhet