Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ekonomisk jämställdhet - Rivkraft

Uppföljning av funktionshinderspolitiken Arbete och försörjning

Resultat från undersökningspanelen Rivkraft om ekonomisk jämställdhet. Kvinnor uppger i högre grad att de har en låg inkomst och tycker att det är mycket svårt att få ekonomin att gå ihop än männen.

I den här rapporten presenteras resultat från panelundersökningen med frågor om den personliga ekonomiska situationen. Enkäten besvarades under perioden 15 november till 10 december 2018. Totalt svarade 2304 paneldeltagare, 74 procent kvinnor och 24 procent män.

Majoriteten i Rivkraftpanelen uppger att de är oroliga för att den egna ekonomin inte ska räcka till och att det är svårt att få sin ekonomi att gå ihop.

Hälften har varit tvungna att avstå från något som är bra för hälsan under det senaste året, till exempel att kunna motionera, eller köpa specialkost. Över en tredjedel har fått avstå från vård som till exempel tandläkarbesök eller medicin på grund av sin ekonomiska situation. Cirka fyra av tio har inte haft råd att ta minst en veckas semester/ledighet någon annanstans än hemma, till exempel bo i sommarstuga, hos vänner, släktingar eller på hotell/pensionat.

Kvinnorna i Rivkraftpanelen uppger i högre grad att de har en låg inkomst och tycker att det är mycket svårt att få ekonomin att gå ihop än männen. Fler kvinnor är ofta oroliga för att ekonomin inte ska räcka till och känner sig otrygga inför framtiden med den nuvarande ekonomiska situationen jämfört med männen. Kvinnorna har även i större utsträckning varit tvungna att avstå från vård och sådant som är bra för hälsan jämfört med männen.

Fakta

Enkäten innehöll även frågor om digital teknik. Resultatet från det avsnittet redovisas i rapporten Digital utveckling i samhället.

Rivkraft är Myndigheten för delaktighets undersökningspanel som regelbundet svarar på frågor inom olika samhällsområden. Det ger oss en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av Rivkraft kan vi också identifiera hinder för delaktighet inom olika samhällsområden.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2019

Antal sidor
10

Artikelnummer
2019:4

ISBN (tryck)

ISBN (digital)