Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Frågor om funktionshinderspolitik

Vad innebär den svenska funktionshinders­politiken?

Funktionshinderspolitiken beslutas av riksdag och regering. Den finns till för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på jämlika villkor som övriga befolkningen.

Den svenska funktionshinderspolitiken har sin utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderspolitiken 

Finns det ett mål för funktionshinders­­politiken?

Det finns ett nationellt mål för funktionshinderspolitiken som riksdagen har beslutat om. Målet innebär att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Det omfattar alla samhällets områden på nationell, regional och lokal nivå.

För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinders-politiken inriktas mot fyra områden.

Mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Följer MFD upp arbetet med att genomföra funktionshinders­politiken?

Statliga myndigheter, kommuner och regioner har som offentliga aktörer ett stort ansvar i genomförandet av funktionshinderspolitiken. MFD följer upp deras arbete årligen. Arbetet handlar ofta om att på att ett systematiskt och strategiskt sätt integrera funktionshinderfrågorna i verksamheten.

Uppföljning av myndigheter, kommuner och regioner

Vad innebär FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning?

Konventionen trädde i kraft i Sverige 2009. Det innebär att Sverige ska främja, skydda och respektera de mänskliga rättigheter som konventionen beskriver. Konventionen är inte svensk lag men lagarna ska överensstämma med konventionen och den ligger till grund för det nationella funktionshinderspolitiska målet.

FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning