Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig kommun

Med Fokus delaktighet kan kommuner testa status för det strategiska tillgänglighetsarbetet. I verktyget finns det också stöd för att komma vidare i arbetet

Fokus delaktighet är en digital enkät med frågor om hur kommunen arbetar strategiskt med tillgänglighet. Områden som berörs är verksamhet, lokaler samt information och kommunikation. Kopplat till svaren görs en utvärdering med stöd för att utveckla arbetet vidare.

Testa tillgängligheten i er kommun

Använd verktyget för att utvärdera och få stöd i arbete med tillgänglighet. Svaren kommer inte att sparas eller användas av myndigheten.

Fokus delaktighet – ett verktyg för en tillgänglig kommun

Myndigheten följer upp kommunerna varje höst

Varje höst följer Myndigheten för delaktighet upp kommunernas arbete med tillgänglighet och delaktighet. Det gör vi genom att skicka ut en enkätlänk till ledningen i alla kommuner. Uppföljningen innehåller samma frågor som i Fokus delaktighet.

Resultat från uppföljning av kommuner 2021