Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Systematiskt tillgänglighetsarbetet

Här finns stöd för att få in tillgänglighet i verksamhetens övriga processer.

Tre kollegor diskuterar i ett mötesrum.

En start i arbetet är att identifiera vilka områden er organisation behöver arbeta vidare med. Det kan innebära att ta fram en handlingsplan för arbetet med tillgänglighet och att koppla åtgärder till områdena.

Identifiera också större processer i verksamheten där tillgänglighetsfrågorna kan integreras. Det kan handla om arbetsmiljöarbetet, rekryteringsprocessen och vid upphandlingar.

För att arbetet ska bli systematiskt är det bra att utse en person som kan ta ett helhetsansvar för att arbetet fortlöper och genomförs. För att tillgänglighetsarbetet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att lyssna in vad användarna har för behov.

Statliga myndigheter ska särskilt verka för att lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Offentliga aktörer kan använda verktyget Fokus delaktighet som stöd i arbetet med att göra verksamheten mer tillgänglig.

Fokus delaktighet - verktyg för en tillgänglig myndighet

Fokus delaktighet - verktyg för en tillgänglig region

Fokus delaktighet - verktyg för en tillgänglig kommun

Myndigheters särskilda ansvar i förordning 2001:526 på riksdagens webbplats

Arbeta systematiskt

Tänk in tillgänglighet i större processer