Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgängligt innehåll i sociala medier

Sociala medier är en vanlig kommunikationskanal. För att innehållet ska bli tillgängligt i sociala medier behöver personen som publicerar tänka tillgängligt. Här kommer några tips.

Gå igenom checklistan för att snabb kontrollera ditt innehåll. Mer detaljerad information om varje punkt finns på sidan med länkar och läsmaterial om tillgänglig kommunikation.
Länkar och läsmaterial om tillgänglig kommunikation

Checklista för sociala medier

Text

 • Är texten i inlägget koncist, tydlig och begriplig?
 • Har du delat upp en längre text i flera stycken?

Hashtaggar

 • Inleder du varje ord i hashtaggen med stor bokstav? Det gör det enklare att läsa hashtaggen. Även skärmläsare läser upp texten korrekt då.
 • Har du placerat hashtaggar (#MFD) och omnämningar (@mfd) på slutet av texten? Dessa kan störa textflödet för en person som använder skärmläsare.

Emojis

 • Undviker du att göra emojis bärare av ditt huvudbudskap?
 • Använder du sparsamt med emojis och ser till att samma emoji inte upprepas fler gånger? Skärmläsare läser upp varje emoji i texten.
 • Undviker du att placera emojis mitt i en mening?
 • Har du undvikit att använda emojis som kan vara svåra att särskilja i samma inlägg?
 • Gör du en kort beskrivning av emojien när du inte kan ge den en alternativ text? Ex. [tumme upp]?

Bild med text

 • Har du undvikt att presentera ett budskap endast som en text i en bild?
 • Om du har en text som är en bild, har du skrivit in samma text i inlägget?
 • Går det att förstå innehållet oberoende av färg?

Länkar

 • Är det tydligt att uppfatta vad som är en länk?
 • Är det tydligt vart länken går? Särskilt viktigt om du använder dig av förkortade länkar.

Bilder

 • Har alla bilder en alternativtext (alt-text)? Om plattformen inte stödjer alternativtext, beskrivs bilden i inläggstexten?
 • Går det att förstå innehållet oberoende av färg?
 • Har dina bilder tillräckligt bra kontrast för att budskapet ska komma fram? I bilder med bra kontrast framträder motivet tydligt.
 • Finns det en tonplatta bakom texter som står i bilden?

Film

 • Är filmen textad? Använder du en separat fil med undertexter när det är möjligt?
 • Är filmen verbaliserad (viktig information beskrivs i tal) eller syntolkad?
 • Har du beskrivit filmen i inläggstexten?
 • Undvik rörliga bilder bakom text.
 • Om filmen har bakgrundsmusik, är det en tydlig skillnad mellan bakgrunden och talarens röst?
 • Har du kontrollerat att bilder med information inte bläddrar fram för snabbt? Finns det tid att läsa alla skyltar och hänga med varje gång någon byter bild?

Typsnitt och formatering

 • Har du använt standardtypsnittet för plattformen? Andra, så kallade "dekorativa" typsnitt, kan vara svåra att läsa och fungerar ofta inte bra med skärmläsare.
 • Undvik fet och kursiv stil som kan vara svåra att läsa.
 • Är texten vänsterställd? Då är den lättare att läsa.