Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgängligt innehåll för webbplatser

Din webbplats är som ett skyltfönster för din organisation. Med några enkla tips kan du göra innehållet mer tillgänglig, så att så många som möjligt kan ta del av informationen.

Gå igenom checklistan för att snabb kontrollera ditt innehåll på webbplatsen. Om du vill lära dig mer, besök vår sida med länkar och läsmaterial för tillgänglig kommunikation.
Länkar och läsmaterial om tillgänglig kommunikation

Checklista för innehåll på webbplatser

Text

 • Är texten vårdad, enkel och begriplig? Försök att se texten med mottagarens ögon.
 • Har texten underrubriker, korta stycken och listor? Får mottagaren stöd i att enkelt överblicka innehållet?
 • Nämns det viktigaste budskapet först?

Typsnitt och formatering

 • Har webbplatsen tydliga format för textens olika delar, så som rubriker, stycken, citat och listor?
 • Används understrykning endast för att markera länkar och inte för vanlig text?
 • Har texten tillräckligt bra kontrast mot bakgrunden? Använder du en kombination av färger som kan läsas av många?

Länkar

 • Är länktexten begriplig så att besökaren förstår vart länken leder?
 • Är länken informativ - har du undvikit onödiga ledord som "Läs mer" eller "Mer information"?
 • Kan länken stå för sig själv utan något sammanhang och ändå vara begriplig? Besökare  kan välja att navigera mellan alla länkar på en sida, utan att läsa all övrig text.

Bilder, diagram och informationsgrafik

 • Tillför bilden något i sammanhanget?
 • Har alla bilder, diagram och infografik en alternativtext (alt-text)?
 • Har du säkerställt att diagram och informationsgrafik har tillräckliga kontraster?
 • Är innehållet i diagram och informationsgrafik oberoende av färger? Alla kan inte se färger.

Tabeller

 • Är tabellerna regelbundna, utan celler som stäcker sig över många rader och kolumner?
 • Inleds varje tabell med en beskrivande rubrik?
 • Finns det viktigaste budskapet i tabellen sammanfattad i texten?

Film

 • Är filmen textad?
 • Är filmen verbaliserad (viktig information beskrivs i tal) eller syntolkad? Det går att komma långt genom att tänka på tillgängligheten när filmens manus tas fram.
 • Har webbplatsen en tillgänglig videospelare, där besökaren kan styra olika funktioner för tillgänglighet själv?
 • Om filmen har bakgrundsmusik, är det en tydlig skillnad mellan bakgrunden och talarens röst?
 • Har du kontrollerat att bilder med information inte bläddrar fram för snabbt? Finns det tid att läsa alla skyltar och hänga med varje gång någon byter bild?

Dokument

 • Går det att presentera informationen direkt på webbplatsen? Gör i så fall det!
 • När informationen är publicerad som dokument, har du kontrollerat att dokumentet är tillgängligt?