Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Åldrande i världen

Runtom i världen förs det en kamp för ett mer inkluderande samhälle med äldres rättigheter i fokus.

Äldre kvinna hjälper litet barn i rutschkana.

Människor lever allt längre över hela världen, och andelen äldre människor ökar snabbt. Antalet personer över 65 år förväntas mer än fördubblas de kommande trettio åren och uppgå till 1,5 miljarder år 2050.

Ökningen kommer att ha en ekonomiskt och social påverkan globalt. Alla länder har därför ett stort ansvar i att tillgodose goda levnadsvillkor och eventuella stödfunktioner för äldre personer.

Handlingsplan för äldres rättigheter

Mot bakgrund av den utmaning som föreligger med en åldrande befolkning har Sverige skrivit på FN:s globala handlingsplan om äldres rättigheter, Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA).

Handlingsplanen ska bidra till att äldre personer runtom i världen ska åldras med värdighet, i trygghet och med möjlighet till ett fortsatt inflytande i samhället och över sin vardag.

MIPAA ska bidra till att:

  • Säkerställa att äldre personer erkänns som en värdefull resurs som kan bidra till samhället och ekonomin.
  • Främja hälsosamt åldrande, förebygga och behandla åldersrelaterade hälsoproblem och säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård för äldre personer.
  • Säkerställa att äldre personer har tillgång till sociala skyddsprogram, inklusive pensioner, hälsovård och sociala tjänster.
  • Främja och skydda äldre personers mänskliga rättigheter, inklusive deras rätt till icke-diskriminering, jämlikhet och deltagande i beslutsfattande.
  • Skapa miljöer som är tillgängliga och åldersvänliga, och som stödjer äldre personers sociala delaktighet och självständighet.

Äldres rättigheter i EU

EU arbetar aktivt med att stärka mänskliga rättigheter och allas delaktighet i samhället genom lagstiftning.

Ett exempel är tillgänglighetsdirektivet, som blev svensk lag år 2022. Tillgänglighetsdirektivet ställer krav på tillgänglighet för vissa produkter och tjänster. Lagen syftar till att ta bort hinder och öka tillgängligheten till de produkter och tjänster som omfattas.

På väg mot en äldrekonvention?

År 2011 skapade FN:s generalförsamling den öppna arbetsgruppen för åldrande. Gruppen har i uppdrag att identifiera brister i lagar och policyer i olika länder. De ska också komma med förslag för att stärka äldres mänskliga rättigheter.

Flera nationella och internationella aktörer föreslår en äldrekonvention inom FN. Konventionen är tänkt att efterlikna barnkonventionen, men för äldre. En sådan konvention hade möjliggjort för äldre att föra egen talan i beslutande organ och bidra till att motverka diskriminering. 

I Sverige driver Christina Rogestam, tidigare ordförande i SPF Seniorerna, kampen för en äldrekonvention, via organisationen AGE.