Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skapa en trygg skola - genom trygghetsvandringar med elever med funktionsnedsättning

Uppföljning av funktionshinderspolitiken Utbildning

Rapporten beskriver hur ansvariga på skolan kan skapa en trygg skolgång för alla elever. En trygg skola ökar förutsättningarna för elevernas studiemotivation och studiero.

Under hösten 2019 genomförde Myndigheten för delaktighet trygghetsvandringar i tre högstadieskolor tillsammans med elever med funktionsnedsättning.

Trygghetsvandringarna visade att utformningen av skolans lokaler leder till utsatthet och stress. Myndigheten för delaktighets rapport visar på en rad möjligheter att förebygga och förhindra att elever känner sig otrygga i skolan.

Ett exempel är platser där många elever samlas och där det kan uppstå konflikter, till exempel i korridorer och på skolgården. Eleverna önskar en större vuxennärvaro och poängterar vikten av att vuxna agerar när någon blir utsatt, vilket inte alltid sker.

Ett annat exempel är dålig ljudmiljö som ökar stressen och påverkar trivseln negativt. Dålig ljudmiljö finns i många av skolans utrymmen, bland annat i matsalen. En lösning kan vara att dela upp matsalen i flera avgränsade delar.

Rapporten har en bilaga som beskriver metoden trygghetsvandringar. 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
27

Artikelnummer
2020-3

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-63-7 (pdf)