Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Kartläggning av situationen för personer med funktionsnedsättning som söker asyl och bosätter sig i Sverige.

Sverige har på kort tid tagit emot ett stort antal personer på flykt. Det rör sig om kvinnor, män, flickor och pojkar och även barn som kommit utan vårdnadshavare. Situationen är särskilt utmanande för dem som har en funktionsnedsättning och söker asyl eller ska inleda sin etablering i Sverige. Kunskapen kring situationen för målgruppen är bristfälligt belyst både i Sverige och internationellt.

I den här rapporten ges aktuell kunskap om situationen för personer med funktionsnedsättning utifrån asyl- och etableringsprocessernas olika steg. Syftet är att ge underlag för överväganden om insatser och eventuella fördjupande studier för att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning i dessa processer.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2017

Antal sidor
128

Artikelnummer
2017:20

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-35-4