Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd och verktyg

Det finns flera stöd och verktyg som gör metoder och dialoger tillgängliga.

Här presenteras några exempel på tillgängliga stöd och verktyg.

Tillgängliga enkäter

Enkäter är en vanlig metod för att hämta in kunskap. Idag är de flesta enkäter digitala vilket betyder att de behöver utformas tillgängligt för att vara möjliga för alla att besvara.  I grunden handlar det om liknande aspekter som en tillgänglig webbplats eller e-tjänst.

Ställ krav vid upphandlingen av enkätverktyg

Ett bra sätt att säkerställa att enkäterna blir tillgängliga är att ställa tillgänglighetskrav när verktyget upphandlas.

Exempelvis handlar det om att kunna navigera och få frågor och svarsalternativ upplästa i rätt ordning vid användning av en skärmläsare. Det handlar också om att ha bra och tydliga kontraster, kunna förstora texten i enkäten, samt att enkäten är enkel och intuitiv att följa. 

Gör det möjligt att få enkäten i alternativa format 

Även om enkätverktyget har bra tillgänglighet kan det finnas personer som föredrar en pappersenkät, så möjligheten att besvara i andra format kan också underlätta.

Samma sak gäller om kommunen använder pappersenkäter, se till att de går att få i alternativa format som exempelvis punktskrift. Det finns också personer som kan behöva ytterligare stöd iför att kunna besvara en enkät exempelvis genom användning av bilder eller pictogram.

Stöd för tillgängliga metoder

PTS har tagit fram ett antal guider och tips kring tillgänglighet och olika metoder. Bland annat finns tips på tillgängliga enkäter, fokusgrupper och intervjuer.

Metodstöd för att arbeta nära användaren hos Post- och telestyrelsen

Stöd och verktyg för medborgar­dialoger

Sveriges kommuner och landstings har tagit fram webbplatsen Dialogguiden som ger stöd och verktyg för medborgardialoger.

dialogguiden.se

Vägledning om brukar­inflytande

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård. Vägledningen är en inspiration för att utveckla metoder för samråd och dialog.

Att ge ordet och lämna plats - Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård (pdf) hos Socialstyrelsen