Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Så har andra kommuner arbetat med dialog

Arbetet med olika dialogformer pågår på många håll. Här hittar du goda exempel från hur andra kommuner har arbetat med dialog.

Skellefteå

Skellefteå kommun har arbetat med ett centralt placerat samråd: rådet för förebyggande av funktionshinder ligger direkt under kommunstyrelsen. Administration och samordning av rådet är placerat i socialförvaltningen.

Kommunen har också tillsatt en särskild referensgrupp med representanter från funktionshindersorganisationerna, som är med och förbereder samrådsmötena.

För att skapa förutsättningar för rådet att hantera strategiska frågor finns en grupp där funktionshindersorganisationerna ingår. Gruppen tar om hand (operativa) tillgänglighetsfrågor i alla kommunens förvaltningar.

I Skellefteå finns också en parallell grupp med andra representanter från funktionshindersorganisationerna i kommunen. Den gruppen lyfter och prioriterar frågor som ska behandlas i det ordinarie samrådet.

Demokrati och dialog på Skellefteå kommuns webbplats

Stockholm 

Stockholms stad har flera samråd på olika nivåer i kommunen. Ett råd är kopplat till kommunstyrelsen, medan andra ligger under de olika nämnderna. 

Medborgardialog och samråd i Stockholms stad

Botkyrka och Lund

Kommunerna Botkyrka och Lund arbetar aktivt för att ungdomar i gymnasiesärskolan ska få göra sina röster hörda. Det handlar om insatser som uppmuntrar ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar att intressera sig för demokratifrågor, och som stärker deras känsla av egenmakt.

Kommunerna arbetar också för att ungdomstinget ska välkomna elever från gymnasiesärskolan. I Lund har man dessutom tagit fram ett särskilt metodstöd om inflytande och delaktighet för unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Alla unga på Ung i Lund

Botkyrkas ungdomsfullmäktige hos Botkyrka kommun