Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Lokaler och information som är tillgänglig

Det är viktigt att lokalerna och informationen har en grundläggande tillgänglighet. Då kan fler delta i dialogen. Här följer några konkreta tips.

Lokaler

Planera och välj lokal utifrån att det ska fungera för så många som möjligt. En tillgänglig lokal har bra ljudmiljö, bra belysning och att det inte finns nivåskillnader som gör det svårt att ta sig fram om man har nedsatt rörelseförmåga. Hörselteknisk utrustning är ofta avgörande för personer med nedsatt hörsel.

En tillgänglig lokal omfattar också hur man tar sig in och ur byggnaden, att det finns tillgängliga toaletter och att eventuella grupprum också är tillgängliga.

Även förflyttningar i anslutning till lokalen, till exempel för att gå och fika, behöver finnas med i planeringen.

Information

För att få till stånd en bra dialog är det viktigt att alla som deltar känner till vad syftet är, vad som ska hända och tidsplanen, till exempel när dialogen börjar och tar slut.

Det är också viktigt att vara tydlig kring förväntningar på deltagarna så att de kan förbereda sig. Berätta för deltagarna i förväg vilka som ska delta och vem som ska leda och dokumentera dialogen.

När det gäller tillgänglighet så fråga gärna i inbjudan om deltagarna har särskilda behov av till exempel särskild kost, teckenspråkstolk, hörslinga eller ledsagning.

Det är viktigt att underlag och information inför en dialog skickas ut i god tid.  Informationen kan också behöva göras tillgängligt i olika format. Det gäller även den dokumentation som går ut efter dialogen.

Det är bra att i inbjudan ange var man kan vända sig om det är något som inte fungerar eller om det är något man undrar.

Om man under en dialog planerar att arbeta i grupper eller bikupor behöver man också i förväg fundera över hur detta ska fungera för deltagare som till exempel använder teckenspråkstolk eller hörslinga.