Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Syfte och målgrupp

Att bestämma syfte och välja målgrupp för är de två första stegen och påverkar senare val i arbetet med dialogen.

Syfte

Det första steget för att genomföra en dialog är att tydligt och konkret beskriva syftet med dialogen och vad resultatet ska användas till. Syftet styr val av målgrupp och påverkar också form och metodval i genomförandet av dialogen.

Exempel på frågeställningar att besvara för att formulera ett tydligt syfte:

  • Vad vill kommunen uppnå med dialogen?
  • Hur ska kommunen använda resultatet?
  • Hur stort inflytande ska de som involveras få i ärendet?

Syftet med en dialog kan till exempel vara:

  • Att på ett övergripande och strategiskt plan få in synpunkter från funktionshindersorganisationerna,
  • Att inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning för att öka kvaliteten i ett beslutsunderlag,
  • Att utveckla eller säkerställa kvaliteten och effektiviteten i en process.

Målgrupp

När syftet med dialogen är bestämt är nästa steg att identifiera vilka som bör vara målgrupp för att syftet ska kunna uppnås. En målgrupp kan vara bred eller avgränsad beroende på syftet.

Exempel på frågeställningar för att identifiera målgrupp:

  • Vilka aktörer har den kunskap som dialogen efterfrågar?
  • Berör frågan endast funktionshindersorganisationerna eller berör den medborgarna i kommunen i ett bredare perspektiv?
  • Finns det grupper av medborgare som påverkas särskilt av frågan, så som kvinnor eller män, flickor eller pojkar?”
  • Finns det grupper av medborgare som brukar vara representerade i lägre utsträckning i kommunens dialoger? Det kan till exempel vara barn, personer i särskilt boende eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Behöver kommunen lyfta fram deras synpunkter i särskild ordning?