Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Spridning och tillgänglig kommunikation

När syfte och målgrupp är bestämt, fundera över hur ni ska nå ut med information före, under och efter dialogen.

  • Före dialogen: sprid information om dialogmötet till dina tilltänkta deltagare, för att skapa intresse och motivera till att delta i dialogen.
  • Under dialogen: se till att alla kan vara delaktiga och följa med i samtalet eller diskussionerna. Det kan handla om att se över utformningen av lokalerna, tillgodose behovet av tolk, använda sig av ett lättbegripligt språk.
  • Efter dialogen: behöver alla deltagarna kunna ta del av återkopplingen från dialogen.

Tips!

Berätta gärna för målgruppen, det vill säga de tilltänkta deltagarna, redan i inbjudan att det är deras rätt att få tycka till om frågan. Det kan ni också påminna om under själva dialogen. Deltagarna sitter på viktig kunskap som behövs för att utveckla kommunen.

Sprid information om att dialogen ska genomföras

Inför dialogen behöver du ta reda på var målgruppen befinner sig idag och varifrån de vanligtvis tar del av information. Hur och var du sprider information om dialogen påverkar vilka deltagare du kommer att nå. Är det till exempel via dagstidningar, på sociala medier eller från fritidsledaren?

Fundera också över hur du ska informera om dialogen på ett sätt som passar målgruppen, för att motivera så många som möjligt att delta. Vilket språkbruk har målgruppen? Hur vana är de vid att ta till sig av skriftligt material?

Anpassa kommunikationen under själva dialogen

Fundera över hur du ska prata eller kommunicera med deltagarna under själva dialogtillfället. Det här gäller både hur du formulerar dig verbalt men även vilket material du använder dig av.

  • Försök att som samtalsledare inte använda svåra ord under dialogen eller i det material som du använder dig av. Behöver du använda ett begrepp som du inte är säker på att alla förstår, ska du förklara det.
  • Det kan vara så att deltagarna kan behöva tecken- eller texttolk. I såna fall ska du boka tolkar till dialogen.
  • Använder du dig av bilder eller texter under dialogen behöver du i förhand fundera på hur du kan syntolka bilderna och förbereda dig på att läsa upp all text högt så att alla kan ta del av den.

Tips!

Tid och plats för dialogen påverkar vilka som har möjlighet att delta. Fundera över när och var dialogen ska genomföras för att de du vill nå ska kunna delta i så stor utsträckning som möjligt.

Planera återkopplingen i ett tidigt skede

Vad ska du återkoppla till deltagarna efter dialogen? Och hur gör du det på ett sätt som är tillgängligt för deltagarna? Fundera över det redan i planeringsstadiet inför dialogen, för att se till att det verkligen blir av.

Vid själva dialogtillfället kan du informera deltagarna om vilken typ av återkoppling de kan förvänta sig. Ta då också reda på hur deltagarna själva önskar att få återkoppling efter dialogen, exempelvis via mail eller per telefon.