Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Systematisk uppföljning och revidering

En strategi behöver hållas levande. Det görs bäst genom att systematisera uppföljningar och revideringar av den.

För att en strategi ska få effekt och bli styrande krävs att den hålls levande. Risken är annars att det blir ett statiskt dokument som tappar i aktualitet och som då inte har någon påverkan på verksamheten.

Anges det i strategin tidpunkter för uppföljning och revidering skapar det systematik.

Målen i strategin kan också behöv förändras med jämna mellanrum. Det kan handla om nya prioriteringar, omvärldsfaktorer eller annan utveckling.

Ett återkommande utvecklingsarbete med målen möjliggör för att strategin får relevans i kommunens verksamhet mer långsiktigt.

Exempel på att skapa systematik

Här följer några exempel på hur kommuner arbetat för att skapa systematik i uppföljning, revidering och utveckling av strategin.