Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Rollfördelning och ansvar

En viktig förutsättning för att strategin ska effekt inom kommunens verksamhet är att ta beslut om vem eller vilka som ska ha ansvar för förvaltning och uppföljning av strategin.

Politiken har möjlighet att åstadkomma effekt genom att ta beslut om att strategin ska vara synlig i mål, budget och verksamhetsplaner. Politiken kan också efterfråga resultat av arbetet via löpande dialog med förvaltningschefer.

Verksamheterna är de som ska genomföra insatser och bidra till målen som har satts upp i strategin. För att strategin ska få effekt ner på verksamhetsnivå behöver den fångas upp i verksamheternas handlings- och verksamhetsplaner samt verksamhetsberättelser.

Utse ansvarig funktion eller person

Att utse en särskilt ansvarig funktion eller person som exempelvis en samordnare eller strateg kan vara ett sätt att förtydliga vem som har ansvar för strategin.

Denne får då ett tydligt uppdrag och resurser för övergripande ansvara för genomförande, förvaltning och uppföljning av strategin.

Nedan följer några punkter som ytterligare exemplifierar vad en samordnare kan bidra med i förvaltandet av strategin:

  • Kan ha en nyckelroll i uppbyggnaden av kompetens kring de funktionshinderspolitiska frågorna.
  • Bidra med kunskap som säkerställer att målformuleringar och planerade verksamheter utgår från de utmaningar som finns i arbetet med att integrera ett funktionshindersperspektiv.
  • Bidra med kännedom om styrsystemet, var arbetet med delaktighet och tillgänglighet går lätt och var det behövs extra insatser.
  • Bidra med ett funktionshindersperspektiv i verksamhetens analyser.
  • Vara länken mellan funktionshindersfrågorna som kunskapsområde och den organisation som ska integrera ett funktionshindersperspektiv.