Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Områden och insatser

Här beskrivs nuläget, utmaningar och utvecklingsområden för sju samhällsområden.

Områdena ska ge en övergripande bild som kommun kan använda tillsammans med sin egen nulägesanalys som underlag till mål och insatser.

Använd inriktningen för politiken

Använd inriktningen för funktionshinderspolitiken som ett analysverktyg i att identifiera möjliga mål och insatser.

  • Universell utformning – vad ska göras som är nytt inom området? Nya verksamheter, system, byggnader?
  • Vilka brister finns i tillgängligheten? Hur kan vi identifiera brister?
  • Vilka individuella stöd är nödvändiga för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på område? Hur är stöden utformade idag?