Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Samverkan och förankring

Det är viktigt med politisk och organisatorisk förankring under strategiprocessen. Genom att arbeta med förankring och samverkan skapar kommunen mer samförstånd om vad den ska uppnå och vem som ska göra vad.

Politiken

Politiken har en viktig del i att skapa utrymme och prioritet för frågorna. Det är strategiskt viktigt att få med sig politikerna redan från början när kommunen ska ta fram övergripande mål och syfte, men också vid årlig redovisning av resultat och planering av åtgärder.

Under strategi- och planprocessen behövs en fortlöpande dialog med politikerna, på nämndnivå eller i andra konstellationer.

Verksamheter

Verksamheter är förvaltningar, kommunala bolag och upphandlade verksamheter.

Det är verksamheterna som i praktiken står för systematiken och kompetensen i alla steg för att bereda, ta fram, implementera, genomföra och kommunicera resultat och åtgärder utifrån strategin. De högsta cheferna inom verksamheterna behöver kommunicera syftet med strategin och ta ansvar för att arbetet ingår i verksamhetsplaner.

Att förankra i verksamheterna handlar mycket om att bygga kunskap om delaktighet och tillgänglighet. Att verksamheterna ser nyttan av arbetet är en förutsättning för att ta fram ändamålsenliga insatser och åtgärder i strategi- och planarbetet. 

Funktions­hinders­organisationerna

Funktionshindersorganisationerna har en viktig roll. Det är ofta på initiativ av dem som kommunen tar beslut om att påbörja arbetet med en strategi.

I processen är det viktigt att de finns med som en part redan från början (se del om nulägesanalys). Organisationerna har ofta bra kunskap om vilka områden som kommunen behöver förbättra.