Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En strategi som påverkar hela kommunens verksamhet

Här finns en film och ett diskussionsunderlag som är ett stöd för att identifiera verksamheternas olika bidrag i arbetet med att öka möjligheterna till delaktighet.

Filmen Livsresan visar hur möjligheterna till delaktighet är beroende av samverkan mellan olika delar av en kommuns verksamhet.

Diskussionsunderlag

Nedan följer några diskussionsfrågor som kan vara bra att besvara, men också att återkomma till under arbetet med strategin. Frågeställningarna är relevanta både på politisk- och verksamhetsnivå. 

  • Vad innebär begreppet delaktighet utifrån er verksamhet/uppdrag?
  • Finns det gränsdragningar eller andra strukturer inom kommunen som kan begränsa möjligheten till delaktighet för personer med funktionsnedsättning?
  • Behövs nya angreppsätt för att motverka dessa strukturer? Och hur skulle en strategi/plan kunna vara en del i det arbetet?

Tips!

Diskussionsfrågorna kan kommunen använda som stöd i början av arbetet, men också som en del i den kommande arbetsprocessen.

Låt exempelvis medlemmarna i arbetsgruppen diskutera frågorna och redogöra utifrån verksamhetens roll. Detta är också en bra utgångspunkt att ha med sig i en nulägesanalys.