Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vad är konventionen?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver vad länderna ska göra för att alla som har en funktionsnedsättning ska kunna vara med i samhället.

Tre barn och pedagog leker utomhus på förskola.

Regeringen i Sverige är de som arbetar för att det ska finnas så lite funktionshinder som möjligt i samhället. Som en hjälp i det arbetet använder regeringen regler som Förenta nationerna, FN, har tagit fram.

FN är en organisation där världens alla länder arbetar för att människor i hela världen ska kunna leva ett bra liv. FN:s olika regler finns i olika konventioner som de flesta länder i världen har kommit överens om att de ska följa. En av dessa konventioner är barnkonventionen som handlar om barnens rättigheter.

Trots att barnkonventionen gäller för alla barn så är det inte säkert att barn med funktionsnedsättning får det de behöver. Därför finns en konvention som tydligt visar att barn och vuxna som har en funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra.
Den heter FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är tillsammans med barnkonventionen viktig för barns rättigheter.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver vad länderna ska göra för att de som har en funktionsnedsättning ska kunna vara med i samhället på samma sätt som alla andra.

Vad är konventionens artiklar?

Konventionen beskriver i olika stycken de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Dessa stycken kallas för artiklar. Sammanlagt finns det 50 artiklar som var och en handlar om olika saker. Här tre exempel på artiklar:

Utbildning och skolan – artikel 24

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt att gå i skolan som alla andra. Du har då rätt att få stöd och anpassningar efter vad du behöver. Här några exempel:

  • Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du få lyssna på en bok istället för att läsa den.
  • Om du har ADHD och lätt blir störd av ljud och olika intryck i klassrummet kan du få använda hörlurar när du gör olika uppgifter i skolan.

Kultur, fritid och sport – artikel 30

Om du har en funktionsnedsättning har du samma rätt som alla andra att kunna gå på teater, museer, bio och bibliotek. Här några exempel:

  • Om du hör dåligt och ska gå på teater behöver det finnas en hörselslinga där. En hörselslinga gör det möjligt för den som hör dåligt att kunna höra vad skådespelarna säger på scenen.
  • Om du använder rullstol och ska gå på bio måste du kunna ta dig in i biosalongen.
  • Om du har en funktionsnedsättning ska du ha samma möjligheter som andra barn att vara med på lekar och idrott och sånt som andra gör på fritiden.

Hälsa - artikel 25

• Om du har en funktionsnedsättning och blir sjuk ska du få lika bra vård som alla andra. Om du behöver särskild vård på grund av din funktionsnedsättning ska du få det.

Barn ska få säga vad de tycker

Konventionen säger att barn med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att tala om hur de vill ha det i alla frågor som handlar om dem och deras liv, till exempel i skolan och på fritiden. Barnen ska också få stöd för att kunna göra det. Här är två exempel på vad det kan innebära:
Om du inte kan höra någonting och använder teckenspråk behöver du hjälp av en teckenspråkstolk. Teckenspråk innebär att man använder händerna för att säga vad man vill. En teckenspråkstolk ser vad du säger och kan berätta det för en annan person som inte kan teckenspråk.
Om du inte kan tala så kan du behöva hjälpmedel för att kunna berätta vad du tycker om olika saker. Ett hjälpmedel kan exempelvis vara en samtalsapparat som läser upp text som du skriver.

Om du har det jobbigt, till exempel i skolan eller på fritiden, och behöver prata med någon finns det information på Barnombudsmannen om var du kan få stöd.

Om du har det jobbigt – telefon för dig under 18 år på Barnombudsmannens webbplats